ชื่อ - นามสกุล :นายพิสัณห์ ทันหา
ตำแหน่ง :คนงาน (ประจำศูนย์ไทดำ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0807469781
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 6