ชื่อ - นามสกุล :นางนิรมล แสนใจวุฒิ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :201 หมู่ที่ 2 บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0821060412
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :