ชื่อ - นามสกุล :นายไชยา โสมาศรี
ตำแหน่ง :นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :129 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Telephone :0910624664
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :