เมนูหลัก
     
กองคลัง

- การเงินและบัญชี

- แผนการใช้จ่ายเงิน

     
E-Service


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน(เขาแก้วช่วยประชาชน)

     
ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาแก้ว

/UserFiles/File/KhaoKaew_58.pdf

     
ข้อมูลหมู่บ้าน
     
งานประชาสัมพันธ์
 • รายงานกิจการประจำปี 2559
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 6
 • คู่มือบริการประชาชน

 •      
  แผนพัฒนาท้องถิ่น


       
  ข้อมูลระบบสารสนเทศ
       
  การบริหารพัสดุ

       
  ลิ้งหน่วยงานราชการ
       
  แบบสำรวจความคิดเห็น

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
       
  Fanpage
       
  สถิติผู้เยี่ยมชม

   เริ่มนับ 25/พ.ค./2557
  ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
  ขณะนี้
  1 คน
  สถิติวันนี้
  176 คน
  สถิติเมื่อวานนี้ี้
  136 คน
  สถิติเดือนนี้
  2689 คน
  สถิติปีนี้
  33183 คน
  สถิติทั้งหมด
  33183 คน
  IP ของท่านคือ 35.172.203.87
  (Show/hide IP)
       

   
    
  พันธกิจ  
   

  พันธกิจ  (Mission)
                  1.  จัดให้มีระบบสาธารณูปการ  และการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
                  2.  ส่งเสริม  ปรับปรุง  พัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์  พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
                  3.   พัฒนาและสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา   แบบพึ่งพาตนเอง  พออยู่พอกิน เป็นรากฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจพอเพียง
                  4.   สนับสนุนส่งเสริมสาธารณสุขพื้นฐาน
                  5.  จัดให้มีสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์
                  6.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                  7.  รณรงค์  เผยแพร่  สร้างจิตสำนึกทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย แก่นักเรียน   นักศึกษาและประชาชน
                  8.  ส่งเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
  ทรัพย์สินของประชาชน
                  9.  จัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  และเพื่อเป็นรองรับการถ่ายโอนอำนาจ
  ภารกิจที่เกิดขึ้น
   

  ©2021 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ถนน นาบอน-สงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
  Khaokaew Subdistrict of Chiangkhan ,Loei
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0701