เมนูหลัก
     
กองคลัง

- การเงินและบัญชี

- แผนการใช้จ่ายเงิน

     
E-Service


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน(เขาแก้วช่วยประชาชน)

     
ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาแก้ว

/UserFiles/File/KhaoKaew_58.pdf

     
ข้อมูลหมู่บ้าน
     
งานประชาสัมพันธ์
 • รายงานกิจการประจำปี 2559
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 6
 • คู่มือบริการประชาชน

 •      
  แผนพัฒนาท้องถิ่น


       
  ข้อมูลระบบสารสนเทศ
       
  การบริหารพัสดุ

       
  ลิ้งหน่วยงานราชการ
       
  แบบสำรวจความคิดเห็น

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
       
  Fanpage
       
  สถิติผู้เยี่ยมชม

   เริ่มนับ 25/พ.ค./2557
  ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
  ขณะนี้
  2 คน
  สถิติวันนี้
  176 คน
  สถิติเมื่อวานนี้ี้
  136 คน
  สถิติเดือนนี้
  2689 คน
  สถิติปีนี้
  33183 คน
  สถิติทั้งหมด
  33183 คน
  IP ของท่านคือ 35.172.203.87
  (Show/hide IP)
       

   
    
  งานบุคคล  
   

  - ประกาศกำหนดวันลา

  - รับโอนย้าย

  - วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

  - วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล

  - แผนงานการเจ้าหน้าที่

  - กำหนดการมาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  - แผนพัฒนาบุคลากร

  - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรประจำปี

  - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - นโยบายคุณธรรม

  - นโยบายผู้บริหารทรัพยากร

  - กำหนดกอง-สำนัก-หรือส่วนราร

  - กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66

  - คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาล ให้ผู้อำนนวยการกองการศึกษาในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563

  - ข้อบังคับเทศบาลตำบลเขาแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

  - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่นเทศบาลตำบลเขาแก้ว

  - ประกาศนโยบายการบริหารยวามเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปี 2564

  - ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขาแก้ว

  - ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564-2566

  - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 2564

  - ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564

  - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประกาศแผนฉบับที่ 2 พ.ศ.2564)


  ©2021 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ถนน นาบอน-สงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
  Khaokaew Subdistrict of Chiangkhan ,Loei
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0701