เทศบาลตำบลเขาแก้ว

ขอความร่วมมือ ประชาชนตำบลเขาแก้ว กรอกแบบสอบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง การดำเนินงานของ เทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย


เริ่มกรอกแบบสอบถาม เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์